Spotkania w szkołach i przedszkolach

Cyklicznie odbywają się one od roku 2017. W spotkaniach edukacyjnych biorą udział zarówno dzieci klas początkowych jak również starsza młodzież. Tematyka spotkań jest dopasowywana do potrzeb grupy.