Konferencja Barf

W 2017 roku zorganizowałam pierwsza w Polsce na taką skalę Konferencje na temat odżywiania naturalnego psów. Prelegentami w czasie konferencji były najważniejsze osoby, które do dnia dzisiejszego są uznawane wręcz za mentorów w zakresie odżywiania surowym mięsem czyli Izabela Sekuła, Agnieszka Penkala, Iwona Tarnowska-Ciosek oraz Agata Juszczyk. LINK