Dogoterapia

Dogoterapia – edukacja i terapia z udziałem psów (100 h)

Psi Zakątek jest w trakcie wpisu jako instytucja szkoleniowa PSI ZAKĄTEK EDUKACJA

Celem kursu jest pokazanie możliwości edukacji i terapii z udziałem psów, ale pod warunkiem najwyższej dbałości o dobrostan zwierząt. Co niestety w obecnym czasie nie jest jednoznaczne. Dlatego podczas zajęć będą omówione szerokie aspekty mające na celu pokazanie sposobów poszanowania zarówno zwierząt jak i dzieci.


Cena kursu: 2500 zł

Wpłaty należy dokonać w ciągu 7 dni od wysłania formularza zgłoszeniowego.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Wpłaty należy dokonać na konto

Psi Zakątek Spółka z o.o.

ul. Nad Potokiem 44; 62-023 Borówiec

nr konta: Bank ING  38 1050 1520 1000 0090 8079 1040


Cena obejmuje:

- 6 weekendów zjazdowych o charakterze teoretycznym w terminie marzec –maj (60 h)

- 20 h zajęć praktycznych w hotelu Psi Zakątek

- 20 h zajęć praktycznych w instytucjach

Program kursu:

 1. Potrzeby psa i potrzeby opiekuna
 2. Podstawy psiej psychologii
 3. Motywacja i nawiązywanie kontaktu
 4. Podstawy psiej komunikacji
 5. Podstawy treningu psa
 6. Zabawa z psem
 7. Opieka nad psem
 8. Historia dogoterapi w Polsce i na świecie
 9. Dogoterapia – czy to faktycznie jest. Fakty, mity, kontrowersje
 10. Dobrostan psa
 11. Dogoterapia jako wspomaganie edukacji, terapii i rozwoju psa
 12. Praktyczne aspekty organizacji zajęć
 13. Bezpieczny kontakt. Bezpieczny pies. Bezpieczne dziecko.
 14. Trudne sytuacje
 15. Pozyskiwanie klientów i marketing

Wszystkie zajęcia będą odbywały się w sali szkoleniowej w Hotelu Psi Zakątek oraz w części mieszkalnej domu, która jest hotelem dla psów.

Zajęcia praktyczne będą odbywały się w Poznaniu oraz w Kórniku.

Prowadzący zajęcia: Anna Przybylska, doktor nauk o ziemi, behawiorysta COAPE, trener ATA, dogoterapeuta Polskiego Związku Zooterapeutów i Przewodników Zwierząt Pracujących.

Koszt kursu: 2 500 zł

Imię *
Nazwisko *
Email *
Telefon *
+48
Search
  Adres zamieszkania
  Chcę otrzymać fakturę*
  Nie
  Tak
  Dane do faktury
  Akcetpuję *

  Zapoznałem się z polityka prywatności i przetwarzaniem danych osobowych.